برچسب: کلینیک زیبایی صادقیه

  • سالن زیبایی صادقیه | 09999890613

    سالن زیبایی صادقیه خلاصه محصول سیستم ناخن طبیعی یک سیستم است میخ، پیچ‌ها، ابزارها و چیزهای دیگر مربوطه که طراحی شده‌اند ایجاد ثبات داخلی پایدار برای استخوان‌های شکسته استخوان. ناخن‌ها دارند کاشت ناخن در پونک  سالن های زیبایی صادقیه برای کاربردهای خاص طراحی شده‌اس تا به ترمیم شکل کمک کند استخوان به حالت طبیعی و…