برچسب: کلینیک زیبایی سردار جنگل

  • سالن زیبایی سردار جنگل | 09999890613

    سالن زیبایی سردار جنگل لنزهای تماسی با حداقل ۴۸ ساعت پس از روش  نپوشید. دقت کنید هر گونه مهربانی، قرمزی و تورم به طور کامل قبل از استفاده از آشناها سپری شده‌است. فشار از تماس می‌تواند باعث تحریک بافت‌های نرم در اطراف چشم شود. از ریمل زدن به طور کامل به مدت ۳۴ روز پس…