سالن زیبایی ایوانک | 09999890613

سالن زیبایی ایوانک محصولات آرایشی که وارد چین می‌شوند باید مطابق با استاندارد ملی اجباری برچسب زده شوند. – آموزش استفاده از محصولات مصرفی – برچسب کلی برای لوازم آرایشی. تولید کننده برای لیست کردن اطلاعات زیر، سالن زیبایی شمال تهران  سالن های زیبایی ایوانک در یک برچسب ساده شده چینی، بر روی یک برچسب …