برچسب: ناخن کار خوب جماران

  • سالن زیبایی جماران | 09999890613

    سالن زیبایی جماران مسیر شغلی برای یک دستیار زیبایی بسیاری از کار خود را آغاز می‌کنند در مراکز زیبایی و سالن‌های زندگی می‌کنند. با این حال، هر زمانی در طول حرفه شان، می‌توانند به دیگری تغییر کنند بخش‌های فرعی. به غیر از مناطق شهری و مترو کاشت ناخن در نیاوران  سالن های زیبایی جماران شهرها، افزایش…