برچسب: مرکز اپیلاسیون در مرزداران

  • سالن زیبایی مرزداران | 09999890613

    سالن زیبایی مرزداران | 09999890613

    سالن زیبایی مرزداران اثرات آرایش بر روی جذابیت با استفاده از مقیاس‌های عمدتا ذهنی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. در این مطالعه، پتانسیل مغزی مربوط به رویداد از مجموع ۴۵ مورد ثبت شد. زنان ژاپنی برای آزمایش پردازش عصبی صورت بدون آرایش، آرایش سبک و آرایش سنگین صورت می‌گیرد. برای داشتن شرکت کنندگان به دقت به…