برچسب: خدمات سالن زیبایی در شهران

  • سالن زیبایی شهران | 09999890613

    سالن زیبایی شهران ۷. همه کار باید با نقاشی دستی انجام شود. لاک هارت یا لاک هارت دیگر هیچ فرقی ندارد مجاز بود. تنها رنگ و لاک ناخن می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. هر نوع مهر مجاز نیست. ۸. سطح نوک باید خالی باشد؛ هیچ سطحی ایجاد نشده است. ۹. پوشش فوقانی یا ژل آلوئه…